Liên hệ với chúng tôi

  • Địa chỉ: 1196 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
  • Trụ Sở: 52 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 62797593 - 0909048515
  • Email: info@livechannel.vn
  • Website: https://livechannel.vn