TƯ VẤN THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT & TRAINING NHÂN SỰ TRUYỀN HÌNH DIGITAL

TƯ VẤN THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT & TRAINING NHÂN SỰ TRUYỀN HÌNH DIGITAL

Giúp doanh nghiệp xây dựng và đào tạo nhân sự kỹ thuật cho truyền hình digital. Xây dựng từ A tới Z theo yêu cầu của khách hàng.

  1. Dựa trên yêu cầu của khách hàng, đề xuất mức ngân sách phù hợp.
  2. Xây dựng hệ thống thiết bị, lắp đặt.
  3. Training nhân sự cho doanh nghiệp để vận hành hệ thống.
  4. Bàn giao và bảo trì theo định kỳ cam kết.